Description

Капацитетът на всеки човек за дълбоко емоционално, романтично и сексуално влечение и интимни и сексуални отношения с представители на своя и противоположния пол, както и с предствавители на повече от един пол.