Description

У односу на родну равноправност, интерсекционалност је аналитичко средство за проучавање, разумијевање и реаговање на начине на које се пол и род укрштају са другим личним карактеристикама/идентитетима и како ови пресјеци доприносе јединственим доживљајима дискриминације. Полази од премисе да људи живе вишеструко слојевите идентитете проистекле из друштвених односа, историје и дјеловања структура моћи. Анализа пресјека има за циљ откривање вишеструких идентитета, разоткривање различитих врста интерсекционалне и вишеструке дискриминације и недостатака који се јављају као посљедица комбинације идентитета и интерсекционалности пола и рода са другим основама.