Description

Analüütiline tööriist, millega uurida, mõista ja reageerida sellele, kuidas sugu on põimunud teiste isikuomaduste/identiteetidega ja kuidas see põimumine mõjutab diskrimineerimise ainulaadseid kogemusi

Additional notes and information

See põhineb eeldusel, et inimese identiteedid on mitmekihilised ning tulenevad sotsiaalsetest suhetest, ajaloost ja võimustruktuuride toimimisest. Intersektsionaalse analüüsi eesmärk on näidata mitmekihilisi identiteete, mis aitavad paljastada läbipõimuva ja mitmese diskrimineerimise eri tüüpe, mis leiab aset seetõttu, et sugu põimub teiste tunnuste ja identiteetidega.