Description

analitinis įrankis skirtas tirti, suprasti ir reaguoti į būdus, kaip biologinė ir socialinė lytis sąveikauja su kitais asmens bruožais ir (arba) tapatybėmis, ir kaip ši sąveika prisideda prie unikalios diskriminacnės patirties

Additional notes and information

Jis prasideda nuo prielaidos, kad žmonės turi sudėtingas, sluoksniuotas tapatybes, kylančias iš socialinių santykių, istorijos ir galios struktūrų. Sąryšingumą nagrinėjanti analizė siekia atskleiti daugybę tapatybių, parodydama įvairių tipų sąryšinę ir daugialypę diskriminaciją ir žalą, kurios atsiranda kaip tapatybių susijungimo ir biologinės bei socialinės lyties sąryšio su kitais pagrindais pasekmė.