Description

analytický nástroj na štúdium, porozumenie a reagovanie na spôsob, akým sa pohlavie a rod prelínajú s inými osobnými charakteristikami/identitami a ako tieto prelínania prispievajú k jedinečným skúsenostiam z diskriminácie

Additional notes and information

Vychádza z predpokladu, že ľudia žijú viacnásobnými vrstvenými identitami odvodenými od spoločenských vzťahov, histórie a fungovania mocenských štruktúr. Cieľom prierezovej analýzy je odhaliť viaceré identity, a zistiť tak rôzne typy prierezovej a viacnásobnej diskriminácie a nevýhod, ktoré sa vyskytujú v dôsledku kombinácie identít a prelínania pohlavia a rodu s inými dôvodmi.