Description

У односу на родну равноправност, интерсекционалност је аналитичко средство за проучавање, разумевање и реаговање на начине на које се пол и род укрштају са другим личним карактеристикама/идентитетима и како ови пресеци доприносе јединственим доживљајима дискриминације. Видети такође: интерсекционална дискриминација; вишеструка дискриминација

Additional notes and information

Полази од премисе да људи живе вишеструко слојевите идентитете проистекле из друштвених односа, историје и деловања структура моћи. Анализа пресека има за циљ откривање вишеструких идентитета, разоткривање различитих врста интерсекционалне и вишеструке дискриминације и недостатака који се јављају као последица комбинације идентитета и интерсекционалности пола и рода са другим основама.