Description

analitično orodje za preučevanje, razumevanje in odzivanje na načine, kako se biološki in družbeni spol prepletata z drugimi osebnimi lastnostmi/identitetami in kako ti preseki prispevajo k edinstvenim izkušnjam diskriminacije

Additional notes and information

Izhodiščna predpostavka je, da ljudje živijo z večkratnimi, večplastnimi identitetami, ki izhajajo iz družbenih odnosov, zgodovine in delovanja struktur moči. Cilj (med)presečne analize je odkriti večkratne identitete, izpostaviti različne vrste (med)presečne in večplastne diskriminacije in slabšega položaja, ki se pojavi kot posledica kombinacije identitet ter presečišča med biološkim in družbenim spolom in drugimi osebnimi okoliščinami.