Description

analytisch instrument voor het bestuderen van, inzicht krijgen in en reageren op de manieren waarop sekse en gender overlap vertonen met andere persoonlijke identiteiten, zoals leeftijd, etniciteit, klasse en gezondheid en hoe deze raakvlakken bijdragen aan unieke ervaringen van discriminatie

Additional notes and information

Gaat uit van de vooronderstelling dat mensen meervoudige, gelaagde identiteiten hebben die zijn afgeleid van sociale relaties, geschiedenis en de werking van machtsstructuren. Intersectionele analyse streeft ernaar meerdere identiteiten aan het licht te brengen, de verschillende typen intersectionele en meervoudige discriminatie en nadelen bloot te leggen die optreden als gevolg van de combinatie van identiteiten en het snijvlak van sekse en gender met andere gebieden.