Description

analītisks rīks, kas palīdz pētīt, izprast un reaģēt uz veidiem, kādos dzimums un dzimte ir savstarpēji saistīti ar citām personiskām īpašībām/identitātēm un kā šī savstarpējā saistība ietekmē unikālus diskriminācijas gadījumus

Additional notes and information

Tās pamatā ir premisa, ka cilvēkiem dzīves laikā ir dažādas vienlīdz pastāvošas identitātes, kas izriet no sociālajām attiecībām, vēstures un varas struktūru darbības. Intersekcionālās analīzes mērķis ir atspoguļot dažādās identitātes, atklājot dažādu veidu intersekcionālo un multiplo diskrimināciju un nelabvēlīgas situācijas, ko rada identitāšu un dzimumu un dzimtes saiknes kombinācija ar citiem iemesliem.