Description

analytiskt verktyg för att studera, förstå och agera utifrån de sätt på vilka kön och genus samvarierar med andra personliga egenskaper/identiteter och hur dessa samvariationer bidrar till unika erfarenheter av diskriminering

Additional notes and information

Det utgår från premissen att människor lever med multipla och flerdimensionella identiteter som är spungna ur sociala relationer, historiska sammanhang och maktstrukturer. Intersektionell analys syftar till att synliggöra multipla identiteter och påvisa olika former av multipel och intersektionell diskriminering och missgynande som och som sker till följd av kombinationen av olika identiteter och samvariationen av kön och genus med andra grunder.