Description

instrument analitic de studiu, înțelegere și răspuns la modul în care sexul și genul se intersectează cu alte caracteristici/identități individuale și la modul în care aceste intersectări contribuie la experiențele unice de discriminare.

Additional notes and information

Pleacă de la premisa că oamenii au identități multiple, stratificate, care decurg din relațiile sociale, istorie și funcționarea structurilor de putere. Analiza intersecțională are scopul de a dezvălui identitățile multiple, și a scoate la iveală diferitele tipuri de discriminare intersecțională și multiplă și dezavantajarea care apare ca urmare a combinației de identități și a intersectării sexului și genului cu alte motive.