Description

analytisk redskab, der bruges til at undersøge, forstå og beskrive skæringspunkter mellem forskellige undertrykte grupper eller diverse undertrykkende eller diskriminerende systemer.

Additional notes and information

Begrebet bygger på den præmis, at menneskets identitet er sammensat og flerdimensionel, og at den er afledt af individets sociale relationer og historie og underlagt magtstrukturer. Intersektionelle analyser har til formål at afdække disse identiteter ved at identificere de forskellige skæringspunkter og den flersidede diskrimination og ugunstige forskelsbehandling, der kan være en konsekvens af kombinationen af de pågældende identiteter og af de skæringspunkter, der opstår mellem kønsidentiteter og andre individuelle identiteter.