Description

Всеки човек дълбоко изпитва и индивидуално изживява своя пол, който може да съответства или не на пола му по рождение, включително личното му усещане за тялото (което може да включва, ако бъде избрано свободно, промяна на външния вид на тялото или неговите функции чрез медицински, хирургически или други средства), както и изразяването на пола, включително обличане, начин на говорене и маниери.