Description

varje persons sjävupplevda kön som kan motsvara det kön som tilldelades vid födseln eller inte, inbegripet personlig uppfattning om kroppen (som kan innefatta, om detta väljs fritt, modifiering av kroppsligt utseende eller kroppslig funktion med medicinska, kirurgiska eller andra medel) och andra uttryck för kön, inbegripet klädsel, tal och uppförande