Description

hluboké vnitřní a osobní vnímání jedince, pokud jde o jeho či její gender, který nemusí odpovídat pohlaví, jež mu nebo jí bylo určeno při narození, a dále osobní vnímání vlastního těla (které může na základě svobodné volby zahrnovat i změnu tělesného vzhledu či funkce pomocí lékařského nebo chirurgického zákroku nebo jiných prostředků) a další vyjádření genderové identity, například v rámci oblékání, řeči a charakteristických způsobů chování