Description

odczuwane wewnętrznie indywidualne doświadczanie płci, która może, ale nie musi odpowiadać płci przypisanej przy urodzeniu, w tym osobiste odczuwanie ciała (które może obejmować medyczne, chirurgiczne lub inne modyfikacje wyglądu lub funkcji ciała, o ile są wynikiem wolnego wyboru) oraz inne środki wyrazu płci, w tym ubranie, mowa i manieryzmy