Description

katras personas dziļi izjusta iekšēja un individuāla pieredze saistībā ar dzimti, kas var neatbilst bioloģiskajam dzimumam, tostarp personas ķermeņa izjūta (kas var ietvert ķermeņa izskata vai funkcijas pārveidošanu medicīniskā, ķirurģiskā vai citā ceļā, ja to dara no brīvas gribas) un citas ar dzimti saistītas izpausmes, tostarp apģērbs, runasveids un manieres