Description

det enkelte menneskes dybtfølte, indre og individuelle oplevelse af eget køn, som måske eller måske ikke svarer til det køn, der er tildelt ved fødslen. Det dækker således over den personlige følelse af kroppen (som kan, hvis frit valgt, involvere en ændring af kroppens udseende eller funktion ved medicinsk eller kirurgisk behandling eller på anden vis) såvel som øvrige kønsudtryk, herunder beklædning, tale og opførsel.

Additional notes and information

Den Danske LGBT Ordbog definerer begrebet som følger: Den enkelte persons vedholdende indre og individuelle oplevelse af: sit køn – hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn og sin krop – hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på herunder påklædning, tale og manerer.