Description

hlboký pocit vnútornej a individuálnej skúsenosti s rodom, ktorá môže alebo nemusí zodpovedať pohlaviu priradenému pri narodení, vrátane osobného zmyslu pre telo (čo môže v prípade slobodnej voľby zahŕňať zmenu telesného vzhľadu alebo funkcie prostredníctvom lekárskych, chirurgických alebo iných prostriedkov) a iných výrazov rodu vrátane šiat, reči a manierov