Description

cechy biologiczne i fizjologiczne definiujące ludzi jako kobiety lub mężczyzn

Additional notes and information

Zestawy cech biologicznych nie wykluczają się wzajemnie, jako że istnieją jednostki posiadające obydwa zestawy cech, które zazwyczaj różnicują ludzi na kobiety i mężczyzn.