Description

biologinės ir fiziologinės savybės, kurios apibrėžia žmones kaip moteris arba vyrus

Additional notes and information

Šie biologinių savybių rinkiniai nėra tarpusavyje nesuderinami, nes esama asmenų, kurie turi abu, tačiau pagal šias savybes linkstama žmones skirstyti į moteris arba vyrus.