Description

Пол се односи на биолошке и физиолошке карактеристике које особу дефинишу као особу женског или мушког пола.

Additional notes and information

Ови скупови биолошких карактеристика се међусобно не искључују, јер постоје појединци који поседују и једно и друго, али ове карактеристике теже да разликују људе као жене или мушкарце.