Description

Пол се односи на биолошке и физиолошке карактеристике које особу дефинишу као особу женског или мушког пола. Ови скупови биолошких карактеристика се међусобно не искључују, јер постоје појединци који посједују и једно и друго, али се према овим карактеристикама претежно разликују људи као жене или мушкарци.