Description

Биологичните и физиологични особености, които отличават човешките същества като женски и мъжки индивиди.

Additional notes and information

Тези биологични характеристики не винаги са взаимоизключващи се, тъй като има индивид, които притежават характеристики и на двата пола.