Description

karakteristikat biologjike dhe fiziologjike seksuale që përcaktojnë njerëzit si femra ose meshkuj

Additional notes and information

Këto grupe karakteristikash biologjike nuk janë reciprokisht përjashtuese pasi ka individë që i posedojnë të dyja, por këto karakteristika kanë tendencën të diferencojnë njerëzit si femra ose meshkuj.