Description

biologické a fyziologické znaky, které určují, zda je daný jedinec žena, nebo muž

Additional notes and information

Jednotlivé soubory biologických znaků se navzájem nevylučují, někteří jedinci jsou vybaveni oběma, ale zpravidla jsou tyto znaky určující pro to, zda je daný jedinec žena, nebo muž.