Description

biologiska och fysiologiska egenskaper som definierar människor som kvinna eller man

Additional notes and information

Dessa uppsättningar biologiska egenskaper är inte ömsesidigt uteslutande eftersom det finns individer som besitter båda, men dessa egenskaper tenderar särskilja människor som antingen kvinnor eller män.