Description

En persons køn kan forstås som biologisk køn (biologiske og fysiologiske egenskaber, der definerer mennesker som kvinder eller mænd), som et oplevet køn og som et udtrykt køn. På engelsk findes to ord for køn: ”Sex” for biologisk køn og ”gender” for socialt køn. På dansk har vi kun et ord, ”køn”, der bruges i begge sammenhænge

Additional notes and information

Disse biologiske egenskaber udelukker ikke hinanden, da der er personer, der besidder begge, men de pågældende egenskaber har en tendens til, at mennesker opdeles i "kvinder" eller "mænd".