Description

Spol se odnosi na biološke i fiziološke karakteristike koje osobu definišu kao osobu ženskog ili muškog spola.

Additional notes and information

Ovi skupovi bioloških karakteristika se međusobno ne isključuju, jer postoje pojedinci koji posjeduju i jedno i drugo, ali se prema ovim karakteristikama pretežno razlikuju ljudi kao žene ili muškarci.