Description

Род се односи на социјалне атрибуте и могућности повезане са женским и мушким полом и на односе између дјевојчица и дјечака, као и на односе између жена и мушкараца. Ови атрибути, могућности и односи су социјално изграђени и уче се кроз процесе социјализације. Они су специфични за контекст и вријеме и промјенљиви су. Пол одређује шта се очекује, дозвољава и вреднује од жене или мушкарца у датом контексту. У већини друштава постоје разлике и неједнакости између жена и мушкараца у додијељеним одговорностима, предузетим активностима, приступу ресурсима и контроли над њима, као и могућностима за доношење одлука. Род је дио ширег социокултурног контекста. Остали важни критеријуми за социокултурну анализу укључују класу, расу, ниво сиромаштва, етничку групу и старост.

Additional notes and information

Родно засноване претпоставке и очекивања генерално доводе жене у неповољан положај у погледу уживања материјалних права, попут слободе да дјелују и да буду признате као аутономне, потпуно способне одрасле особе, да у потпуности учествују у економском, социјалном и политичком развоју и да доносе одлуке у вези са околностима и условима. Род је такође важан појам који треба разумјети у контексту родног идентитета.