Description

sociale kenmerken en kansen die geassocieerd worden met het vrouw en man zijnen met de verhoudingen tussen vrouwen en mannen en meisjes en jongens, evenals met de verhoudingen tussen vrouwen onderling en die tussen mannen onderlingde kenmerken die worden toegeschreven aan mannen-mannelijkheid, of vrouwen-vrouwelijkheid; in tegenstelling tot de biologische verschillen (sekse) zijn deze kenmerken sociaal-cultureel bepaald en kunnen ze in principe variëren over de tijd en tussen culturen

Additional notes and information

Deze kenmerken, kansen en verhoudingen zijn maatschappelijk bepaald en worden geleerd door middel van socialisatieprocessen. Ze zijn context- en tijdspecifiek, en zijn aan veranderingen onderhevig. Gender bepaalt wat van een vrouw of man in een bepaalde context wordt verwacht, wat is toegestaan en wat wordt gewaardeerd. In de meeste maatschappijen zijn er verschillen en ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in toegekende verantwoordelijkheden, activiteiten die worden ondernomen, toegang tot en controle over middelen, evenals in besluitvormingsmogelijjkheden. Gender is onderdeel van de bredere socioculturele context. Andere belangrijke criteria voor socioculturele analyse zijn bijvoorbeeld klasse, ras, armoedeniveau, etnische groep en leeftijd. Op gender gebaseerde aannames en verwachtingen zetten vrouwen in het algemeen op een achterstand voor wat betreft het werkelijke genot van rechten, zoals vrijheid van handelen en de vrijheid te worden erkend alsautonome, volwaardige volwassenen, om volledig deel te nemen aan economische, sociale en politieke ontwikkeling, en om besluiten te nemen over hun omstandigheden en voorwaarden. Gender is ook een belangrijke term om te begrijpen in de context van de identiteit van vrouwen en mannen.