Description

atribute și oportunități sociale asociate cu a fi femeie sau bărbat și cu relațiile dintre femei și bărbați și fete și băieți, precum și cu relațiile dintre femei și cele dintre bărbați

Additional notes and information

Aceste atribute, oportunități și relații sunt constructe sociale și sunt învățate prin procesele de socializare. Sunt dependente de context și schimbătoare şi dinamice în timp. Genul determină ceea se așteaptă, se permite și este valorizat la o femeie sau la un bărbat într-un anumie context. În majoritatea societăților există diferențe și inegalități între femei și bărbați în raport cu responsabilitățile atribuite, activitățile efectuate, accesul și controlul asupra resurselor și posibilitățile de decizie. Genul face parte dintr-un context socio-cultural mai larg. Alte criterii importante pentru analiza socioculturală sunt: clasa, rasa, nivelul de sărăcie, etnia și vârsta. Supozițiile și așteptările bazate pe gen dezavantajează în general femeile în privința capacității de a se bucura de drepturi depline, ca de exemplu libertatea de acțiune și de a fi recunoscute ca adulte autonome, complet capabile de a participa deplin la dezvoltarea economică, socială și politică și de a lua hotărâri cu privire la circumstanțe și condiții. Genul este de asemenea un termen important în înțelegerea contextului identității de gen.