Description

a női és a férfi léthez kapcsolódó társadalmi attribútumok és lehetőségek, a nők és a férfiak, illetve a lányok és a fiúk közötti viszonyrendszerek, valamint a nők közötti és a férfiak közötti viszonyok

Additional notes and information

Ezek a jellemzők, lehetőségek és viszonyrendszerek társadalmi felépítmények, és a szocializációs folyamat révén kerülnek elsajátításra. Körülményektől és kortól függenek, és változhatnak. A társadalmi nem meghatározza, hogy adott körülmények között mit várnak el, engednek meg és értékelnek egy nő vagy egy férfi esetében. A legtöbb társadalomban különbségek és egyenlőtlenségek tapasztalhatók a nők és a férfiak között a rájuk ruházott felelősségi körök, a végzett tevékenységek, az erőforrásokhoz való hozzáférés és az azok feletti ellenőrzés, valamint a döntéshozatali lehetőségek tekintetében. A társadalmi nem a tágabb társadalmi-kulturális kontextus része. A társadalmi-kulturális elemzés további fontos kritériumai közé tartozik az osztály, a faj, a szegénység mértéke, az etnikai hovatartozás, valamint az életkor. A társadalmi nemen alapuló feltételezések és elvárások általában hátrányos helyzetbe hozzák a nőket a jogok érdemi élvezete, köztük a cselekvési szabadság és az önálló, teljes mértékben cselekvőképes felnőttként való elismerés, a gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésben való teljes körű részvétel, valamint a körülményeiket és helyzetüket érintő döntéshozatal tekintetében. A társadalmi nem fogalmát mindemellett a nemi identitás összefüggésében is fontos megérteni.