Description

društvene osobine i mogućnosti koje se povezuju s osobom, ovisno o tome je li ona žensko ili muško, i s vezama između žena i muškaraca, djevojčica i dječaka, kao i s vezama među ženama i onima među muškaracima

Additional notes and information

Ove osobine, mogućnosti i veze društveno su konstruiran i naučene u procesu socijalizacije. Ovisne su o kontekstu i vremenu te su promjenjive. Rod određuje što je očekivano, dopušteno i cijenjeno kod žene ili kod muškarca u određenom kontekstu. U većini društava postoje razlike između žena i muškaraca u odgovornostima koje su im dodijeljene, aktivnostima koje poduzimaju, pristupu i kontroli nad sredstvima, kao i u mogućnostima za donošenje odluka. Rod je dio šireg društvenog i kulturološkog konteksta. Ostale važne kriterije za društvenu i kulturnu analizu čine klasa, rasa, razina siromaštva, etnička skupina i dob. Pretpostavke i očekivanja temeljena na rodu većinom smještaju žene u nepovoljniji položaj u pogledu slobodnog uživanja prava, kao što su sloboda djelovanja i priznavanja osobe kao autonomne i u potpunosti sposobne odrasle osobe, potpuno sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i političkom razvoju, donošenje odluka koje se odnose na vlastite okolnosti i situacije. Rod je također važan pojam u kontekstu rodnog identiteta.