Description

Rod se odnosi na socijalne atribute i mogućnosti povezane sa ženskim i muškim spolom i na odnose između djevojčica i dječaka, kao i na odnose između žena i muškaraca.

Additional notes and information

Ovi atributi, mogućnosti i odnosi su socijalno izgrađeni i uče se kroz procese socijalizacije. Oni su specifični za kontekst i vrijeme i promjenljivi su. Spol određuje šta se očekuje, dozvoljava i vrednuje od žene ili muškarca u datom kontekstu. U većini društava postoje razlike i nejednakosti između žena i muškaraca u dodijeljenim odgovornostima, preduzetim aktivnostima, pristupu resursima i kontroli nad njima, kao i mogućnostima za donošenje odluka. Rod je dio šireg sociokulturnog konteksta. Ostali važni kriteriji za sociokulturnu analizu uključuju klasu, rasu, nivo siromaštva, etničku grupu i starost. Rodno zasnovane pretpostavke i očekivanja generalno dovode žene u nepovoljan položaj u pogledu uživanja materijalnih prava, poput slobode da djeluju i da budu priznate kao autonomne, potpuno sposobne odrasle osobe, da u potpunosti učestvuju u ekonomskom, socijalnom i političkom razvoju i da donose odluke u vezi sa okolnostima i uslovima. Rod je također važan pojam koji treba razumjeti u kontekstu rodnog identiteta.