Description

społeczne atrybuty i możliwości kojarzone z faktem bycia kobietą i mężczyzną oraz związkami między kobietami i mężczyznami oraz dziewczętami i chłopcami, a także relacjami między kobietami oraz między mężczyznami

Additional notes and information

Te atrybuty, możliwości i związki są konstruowane społecznie i nabywane przez procesy socjalizacji. Są zależne od kontekstu i czasów oraz mogą ulegać zmianom. Płeć determinuje, co jest oczekiwane od kobiet i mężczyzn, na co mają przyzwolenie i co jest u nich cenione w danym kontekście. W większości społeczeństw istnieją różnice i nierówności między kobietami i mężczyznami pod względem przypisywanych obowiązków, podejmowanych działań, dostępu do zasobów i kontroli nad nimi, a także możliwości podejmowania decyzji. Płeć stanowi część szerszego kontekstu społeczno-kulturowego. Do innych ważnych kryteriów w analizie społeczno-kulturowej należą klasa, rasa, poziom ubóstwa, grupa etniczna i wiek. Założenia i oczekiwania związane z płcią powszechnie stawiają kobiety w niekorzystnej sytuacji pod względem rzeczywistego korzystania z praw, takich jak wolność działania i uznawania za autonomiczne, w pełni sprawne osoby dorosłe, wolność pełnego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym, społecznym i politycznym oraz podejmowania decyzji dotyczących okoliczności i warunków. Płeć jest także terminem, który wymaga zrozumienia w kontekście tożsamości płciowej.