Description

sociālas īpašības un iespējas, kas saistītas ar sievietēm un vīriešiem un attiecībām starp sievietēm un vīriešiem un meitenēm un zēniem, kā arī sieviešu savstarpējām attiecībām un vīriešu savstarpējām attiecībām.

Additional notes and information

Šīs īpašības, iespējas un attiecības ir veidotas sociālā ceļā un apgūtas socializēšanās procesos. Tās ir atkarīgas no konteksta un laika, un tās ir maināmas. Dzimte nosaka, kas tiek sagaidīts, atļauts un novērtēts sievietē vai vīrietī attiecīgā kontekstā. Vairumā sabiedrību pastāv atšķirības un nelīdztiesība starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz viņiem noteiktajiem pienākumiem, veiktajiem pasākumiem, piekļuvi resursiem un to kontroli, kā arī lēmumu pieņemšanas iespējām. Dzimte ir plašāka sociāla un kultūras konteksta daļa. Citi būtiski sociālās un kultūras analīzes kritēriji ir klase, rase, nabadzības līmenis, etniskā grupa un vecums. Dzimumbalstīti pieņēmumi un gaidas parasti nostāda sievietes nelabvēlīgā situācijā attiecībā uz tiesību neatkarīgu īstenošanu, piemēram, tiesībām rīkoties un tikt atzītām kā autonomiem, pilnībā rīcībspējīgiem pieaugušajiem, pilnvērtīgi piedalīties ekonomikas, sociālajā un politikas attīstībā un pieņemt lēmumus par viņu apstākļiem un nosacījumiem. Dzimte arī ir būtisks termins, lai izprastu dzimumidentitātes kontekstu.