Description

sett ta’ kunċetti differenti ta’ xi jfisser li tkun mara, inkluż mudelli ta’ mġiba marbuta ma’ dak li hu meqjus il-post tan-nisa f’sett mogħti ta’ rwoli u relazzjonijiet tas-sessi

Additional notes and information

Dan jinvolvi t-tqajjim ta' dubji dwar il-valuri u n-normi li tradizzjonalment japplikaw għall-imġiba tan-nisa f'soċjetà partikolari, l-identifikazzjoni u l-indirizzar ta' kwistjonijiet marbuta mas-subordinazzjoni tan-nisa u tal-bniet, kif ukoll l-isterjotipi relatati li joħolqu diskriminazzjoni bejn il-ġeneri, illi jkomplu jsostnu l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.