Description

soubor představ o tom, co to znamená být ženou, včetně vzorců chování spojovaných s místem, které je ženám přisuzováno v daném souboru genderových rolí a vztahů

Additional notes and information

Zahrnuje zpochybňování hodnot a norem, jež jsou u chování žen v dané společnosti tradičně uplatňovány, odhalování a řešení problémů spojených s podřízeným postavením žen a dívek, jakož i souvisejících diskriminačních genderových stereotypů, které pomáhají udržovat genderovou nerovnost.