Description

dažādu priekšstatu kopums par to, ko nozīmē būt sievietei, tostarp uzvedības modeļi, kas saistīti ar sievietes šķietamo vietu dzimumu lomu un attiecību kontekstā

Additional notes and information

Tas ietver tādu vērtību un normu apšaubīšanu, ko tradicionāli piedēvē sieviešu uzvedībai attiecīgā sabiedrībā, identificējot un risinot jautājumus saistībā ar sieviešu un meiteņu pakārtotību, kā arī saistītiem diskriminējošiem dzimšu stereotipiem, kas veicina dzimumu nelīdztiesību.