Description

Različiti pojmovi šta znači biti žena, uključujući obrasce ponašanja koji su povezani sa očekivanim položajem žena u datom skupu rodnih uloga i odnosa.

Additional notes and information

Uključuje ispitivanje vrijednosti i normi koje se tradicionalno odnose na žensko ponašanje u datom društvu, identifikovanje i rješavanje problema povezanih sa podređenošću žena i djevojčica, kao i srodnih diskriminatornih rodnih stereotipa koji održavaju rodnu nejednakost.