Description

zbiór różnych pojęć dotyczących bycia kobietą, w tym wzorów zachowania łączonych z zakładanym z góry miejscem kobiety w danych rolach płciowych oraz relacjach

Additional notes and information

Obejmuje kwestionowanie wartości i norm tradycyjnie odnoszących się do zachowania kobiet w danym społeczeństwie, identyfikując i poruszając problemy związane z podporządkowaniem kobiet i dziewcząt, a także związane z dyskryminującymi stereotypami płciowymi podtrzymującymi nierówność płci.