Description

Et sæt forskellige forestillinger om, hvad det betyder at være kvinde, herunder adfærdsmønstre forbundet med en kvindes formodede rolle i et givet sæt af kønsroller og -relationer. Et sæt af egenskaber, karakteristika eller adfærd, som generelt anses som typiske eller passende for en kvinde.

Additional notes and information

Forståelser og idealer om femininitet konstrueres socialt, men formes af såvel sociale som biologiske faktorer, og varierer kulturelt og historisk.