Recruitment

Užsiprenumeruoti Recruitment

Institutas priima laikinuosius tarnautojus ir pagal sutartis dirbančius darbuotojus. Taip pat jame dirba deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE).

Darbuotojai samdomi taikant atviros atrankos procedūras. EIGE taiko savas įdarbinimo taisykles ir praktiką, tačiau atsižvelgia į ES institucijoms galiojančius reikalavimus. Darbo sutartys su atrinktais kandidatais sudaromos vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis.

Savanoriški darbo prašymai

Kadangi institutas gauna labai daug savanoriškų darbo prašymų, neįmanoma kiekvienam jų skirti reikiamo dėmesio. Prašymus rekomenduojama siųsti tik pretenduojant į paskelbtas laisvas darbo vietas ir iki nurodyto prašymų pateikimo termino. Atkreipkite dėmesį, kad EIGE nepatvirtins savanoriškų darbo prašymų ar kreipimosi dėl stažuotės gavimo.

Dažnai užduodami klausimai - Privatumo patvirtinimas apie asmens duomenų apsaugą

Open Positions

Export results as CSVExport results as XML

There are currently no open positions