Ekspertų forumas yra patariamasis instituto organas. Pagrindinė jo funkcija yra teikti profesionalias žinias lyčių lygybės klausimais.

Ekspertų forumą sudaro visų Europos Sąjungos Valstybių narių kompetentingų institucijų nariai, kurie specializuojasi lyčių lygybės klausimų srityje. Kiekviena šalis turi po savo narį ir jį pavaduojantį asmenį. Du narius skiria Europos Parlamentas, tris narius skiria Europos Komisija, kurie atstovauja suinteresuotosioms šalims Europos lygmenyje, po vieną iš:

  • atitinkamos nevyriausybinės organizacijos Bendrijos lygmenyje, kuri yra teisėtai suinteresuota prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties ir lyčių lygybės skatinimo;

  • darbdavių organizacijų Bendrijos lygmenyje;

  • idarbuotojų organizacijų Bendrijos lygmenyje.

Valstybės narės ir Komisija siekia, kad Ekspertų forume būtų subalansuotas vyrų ir moterų atstovavimas.

Nariai skiriami trejų metų kadencijai.

Ekspertų forumo nariams: prieiga prie Ekspertų forumo darbo aplinkos EuroGender puslapyje (prisijungti gali tik Ekspertų forumo nariai).

Experts' Forum 2019-2021