Description

Bezpečnostní plán je proces, v němž může oběť konzultovat relevantní agentury, aby diskutovala zvýšení osobní bezpečnosti a bezpečnosti dětí. Poznámka: Měl by být součástí partnerského přístupu mezi profesionály, oběťmi a dětmi a měl by zahrnovat posouzení míry rizika, vytvořebí krizového plánu a plánu pro budoucnost v krátkodobé i dlouhodobém horizontu. Policie by měla pomáhat vytvářet a podpořit bezpečnostní plány jako součást jejího procesu řízení rizik. Obecně by měla bezpečnostní plán vytvářet oběť s pomocí nezávislé poradkyně / poradce v otázkách domácího násilí nebo jiné nezávislá poradní služby tak, aby policisté a policistky byli schopni přispět do procesu uskutečněním bezpečnostních opatření jako součásti plánu řízení rizik nebo akčního plánu. Mělo by to být činěno po konzultaci s dalšími službami, např. hasiči, bydlení, služby péče o děti.