Description

Procena bezbednosnih rizika sa kojima se određena žrtva suočava od slučaja do slučaja, u skladu sa standardizovanom procedurom i u okviru više agencija/institucija. Procena rizika uključuje procenu smrtnog rizika, ozbiljnosti situacije i rizika od ponovljenog nasilja.