Description

tendenca e dikujt të dënuar për dhunë të partnerit intim për të rishkelur ligjin