Description

Кишобран израз који означава индивидуе из заједнице лезбејки, геј, бисексуалних, трансродних, квир и особе које испитују своју сексуалност.

Additional notes and information

Треба бити свестан да постоје варијације овог израза, као што су ЛГБ, ЛГБТ, ГЛБТ, ЛГБТК + и ЛГБТИ. Последњи од њих изричито укључује интерсексуалне особе (И). Постоје и верзије које обухватају асексуалне особе (на пример, ЛГБТКА). Уопштено говорећи, ови акроними групишу особе које немају нормативни родни идентитет или сексуалност.