Description

termen generic folosit pentru a desemna acei indivizi care fac parte din comunitatea persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și queer/questioning

Additional notes and information

Merită conștientizat faptul că există și variații ale acestui termen, de exemplu LGB, LGBT, GLBT, LGBTQ+ și LGBTI. Ultimul dintre ele include în mod explicit și persoanele intersexuale (I). Există și versiuni care cuprind persoanele asexuale (de exemplu, LGBTQA). În sens larg aceste acronime grupează indivizii cu o identitate de gen sau o sexualitate nenormativă.